Dystrybucja

Regulamin przewozu przesyłek drobnicowych PSD

1) Regulamin downloading_updatessmalll
2) Załącznik 1 – Zlecenie downloading_updatessmalll
3) Załącznik 2 – Kody pocztowe downloading_updatessmalll
4) Załącznik 3 – Przedmioty wyłączone z przewozu downloading_updatessmalll
5) Załącznik 4 – Korekta paliwowa downloading_updatessmalll

 

Regulamin przewozu przesyłek drobnicowych dla Systemu ONLINE

1) Regulamin downloading_updatessmalll
2) Załącznik 1 – Zlecenie downloading_updatessmalll