Logistyka i magazynowanie

Firma PST OST SPED oferuje zintegrowane usługi logistyczno – magazynowe pozwalające indywidualnie dla każdego Klienta zorganizować łańcuch dostaw od zamówienia poprzez magazynowanie, aż do dostarczenia towaru w odpowiednim miejscu i terminie.

Magazynowanie Gwarantujemy Państwu uwzględnienie wszelkich norm jakościowych i sanitarnych oraz specyficznych dla poszczególnych branż uregulowań i wymagań w przechowywaniu towarów. Poprzez nowoczesne systemy informatyczne w naszych magazynach (QGUAR) zapewniamy szybką identyfikację produktów wraz z ich specyfikacjami i sprawdzaniem dostępności online oraz historią usług. Oferujemy pełną paletę usług logistycznych:
  • czynności załadunkowe, rozładunkowe i przeładunkowe,
  • magazynowanie i składowanie towarów,
  • kompletowanie ładunków drobnicowych i dystrybucja do miejsca przeznaczenia,
  • ubezpieczenie towarów,
  • doradztwo – transportowo – dokumentacyjne,
  • konfekcjonowanie i komisjonowanie towarów,
  • regulowanie wszelkich należności związanych z przewożonym ładunkiem,
  • gospodarka opakowaniami zwrotnymi,
  • przechowywanie w warunkach chłodniczych,
  • etykietowanie kodami kreskowymi.
Magazyny partnerskie Współpraca z partnerami logistycznymi w całej Polsce wzbogaca ofertę PST OST SPED w zakresie gospodarki magazynowej.