Spedycja lotnicza – transport lotniczy

Spedycja lotnicza – transport lotniczy – Organizujemy i nadzorujemy przewozy w imporcie i eksporcie w opraciu o współpracę ze sprawdzonymi agentami w wielu portach lotniczych świata.

Dokonujemy kompleksowej obsługi Klienta łącznie z wyborem optymalnej trasy przewozu i przewoźników. Prowadzimy pełną obsługę celną i obsługę lotniskową w kraju nadania i kraju odbioru. Zapewniamy obsługę przesyłek w relacji „door to door”. Na życzenie Klienta dokonujemy ubezpieczenia towaru polisą cargo w transporcie lotniczym.