Agencja celna Kalisz

 

 

Strona główna » Agencja celna Kalisz
Agencja Celna
  Agencja celna Kalisz oferuje Państwu poniższe usługi celne:
 • kompleksowa obsługa odpraw celnych w imporcie i eksporcie,
 • odprawy celne importowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na rozliczenie podatku  VAT w deklaracji VAT-7 – zgodnie z art. 33a ustawy o podatku VAT,
 • odprawy celne eksportowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na zgłoszenie towaru do procedury wywozu poza czasem pracy Oddziału Celnego,
 • zabezpieczenie należności celno – podatkowych,
 • udzielanie gwarancji w procedurach tranzytowych T1, T2,
 • legalizacja świadectw pochodzenia, EUR.1, A.TR, T2L,
 • przygotowywanie dokumentów przewozowych np. CMR, CIM, SMGS, Karnet TIR,
 • prowadzenie rozliczeń procedur gospodarczych (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie  bierne, skład celny, odprawa czasowa),
 • składowanie towarów w magazynie lub w składzie celnym,
 • przygotowywanie i składanie wniosków oraz odwołań do organów celnych,
 • pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń wydawanych przez organy celne,
 • obsługa INTRASTAT w przywozie i wywozie,
 • rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
 • przygotowywanie i składanie deklaracji akcyzowych,
 • tłumaczenie przysięgłe i zwykłe dokumentów ze wszystkich języków,
 • przygotowanie deklaracji VAT-24 oraz odbiór zaświadczenia VAT-25.
 
PST OST SPED – oddział Kalisz
ul. Powstanców Wlkp. 1-5, 62-800 Kalisz
Kontakt Łukasz Wewiór lukasz.wewior@ostsped.pl +48 605413432
Kontakt Handlowy Paweł Kaleta pawel.kaleta@ostsped.pl +48 501681847  
Facebook Pagelike Widget