Jako firma odpowiedzialna społecznie, dbamy o ochronę środowiska naturalnego. Wprowadzamy rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza, wdrażamy działania chroniące środowisko przed dalszą dewastacją.

Aby ograniczyć zużycie paliwa i emisję CO2, sukcesywnie inwestujemy w nowoczesną flotę pojazdów, zasilanych m.in100 % płynnym gazem ziemnym. Korzystamy ze źródeł energii odnawialnej. Dachy naszych magazynów w Kaliszu pokryte są panelami fotowoltaicznymi.

Poszukujemy wciąż nowych rozwiązań przyjaznych dla środowiska, poprawiających efektywności i komfort pracy.

Od lat wpieramy gospodarstwa pasieczne w naszym regionie, dbające o nasze wspólne dobro jakim są pszczoły. To dzięki nim, możemy cieszyć się smacznym, pełnowartościowym miodem.

Naturalne, pełne słońca słoiczki miodu, są naszym firmowym gadżetem. Słodkim dodatkiem do życzeń świątecznych, składanych naszym klientom i przyjaciołom. Świąteczną tradycją, którą kultywujemy od lat : )