3 marca 2023 roku, niedaleko wejścia głównego do ratusza w Kaliszu została zakopana kapsuła czasu. Przesłaliśmy w niej wiadomość dla przyszłych pokoleń, m.in. zdjęcie uczestników uroczystości, nasiona łąki kwietnej, kaliskie andruty, zdjęcia Kalisza, specjalne wydanie gazety Życie Kalisza i inne znaki dzisiejszych czasów.

W umieszczonym w kapsule wydaniu gazety możemy przeczytać słowa prezesa ostSped Mariusza Kąkola, który zaznaczył, że jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną i nasze działania skupiają się na dbaniu o otaczające środowisko i wykorzystywaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych chroniących naturalne zasoby.

Poniżej publikujemy Przekaz dla przyszłych pokoleń Kaliszan, który został umieszczony w kapsule. Kilka słów napisali również inny kaliscy przedsiębiorcy, politycy i społecznicy.

Zdjęcia pochodzą z portalu zyciekalisza.pl