Składy celne

 

PST OST SPED posiada składy celne i magazyny czasowego składowania o łącznej powierzchni 5.500 m2 w tym:

w Kaliszu – 1 000 m2 w Gądkach – 4 500 m2 Skład celny Procedura składu celnego umożliwia:

  • importerom rozłożenie w czasie należności celno – podatkowych,
  • importerom dokonującym reeksportu towarów poza obszar Unii Europejskiej zwolnienia z należności celnych importowych,
  • zabezpieczenie należności celno – podatkowych do kwoty: 1 300 000 PLN

Składowanie towarów w składzie celnym nie jest ograniczone w czasie. Magazyn celny Pozwala na rozładowanie i zwolnienie środka transportu bez konieczności przedstawienia wszystkich koniecznych w Urzędzie Celnym dokumentów. W dogodnym dla klienta czasie po przedstawieniu koniecznych dokumentów można zgłosić towar do procedury celnej.

 

Kontakt handlowy
Łukasz Skowronek
lukasz.skowronek@ostsped.pl
+48 695 220 549