OstSped Intermodal, którego współudziałowcem jest PST OSTSPED ogłosił przetarg na modernizację nawierzchni na terminalu kontenerowym w Szamotułach.

Szczegóły dostępne są pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167823

A o samej inwestycji tak pisał portal intermodalnews.pl:

— Jest to kolejna inwestycja, po powiększeniu terminalu i budowie nowoczesnego parkingu buforowego dla ciężarówek, zmieniająca terminal w Szamotułach w nowoczesny węzeł intermodalny o znaczeniu regionalnym. Obecnie jest to ważny węzeł dla klientów z północno-zachodniej wielkopolski i nie tylko – powiedział prezes zarządu spółki Mariusz Kąkol.

Ogłoszone właśnie postępowanie przetargowe dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją powiększonego placu kontenerowego na terminalu ostSped Intermodal w Szamotułach.  Spółka planuje utwardzić wszystkie place przeładunkowe nawierzchnią asfaltową. Szczegóły postępowania dostępne są na stronie internetowej: https://terminal-szamotuly.pl/przetarg-na-modernizacje-nawierzchni-ogloszony/.

Terminal intermodalny w Szamotułach cieszy się coraz większym zainteresowaniem spedytorów i załadowców ładunków, dlatego ostSped Intermodal inwestuje w rozbudowę jego możliwości. OstSped Intermodal jest również operatorem codziennego połączenia intermodalnego Baltic Hub – Szamotuły. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://terminal-szamotuly.pl/.

Po zakończeniu prac kolejowych na węźle w Gdyni, spółka planuje rozpoczęcie serwisu również do terminali kontenerowych w tym porcie.