PST OST SPED – Гондки

Formularz kontaktowy

W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy (kliknij aby przejść) bądź telefonicznie, dzwoniąc pod numer – 62 501 18 01.  

Dane adresowe

Wybierz miejscowość:
Centrum logistyczne w Kaliszu Nowoczesne centrum logistyczne w Kaliszu znajduje się naul. Powstańców Wlkp. 1-5, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 5011801 fax. +48 62 5013013
Parametry techniczne: • powierzchnia magazynowa 1.000m2 + 12.000 miejsc paletowych w magazynie wysokiego składu • powierzchnia z kontrolowaną temperaturą 900m2 • 3 ha utwardzonego terenu monitorowanego przez system kamer przemysłowych i przystosowanego do składowania towarów na wolnej przestrzeni.

Usługi magazynowania towarów celnych

Skład celny

PST OST SPED posiada składy celne i magazyny czasowego składowania o łącznej powierzchni 5.500 m2 w tym: w Kaliszu – 1 000 m2 w Gądkach – 4 500 m2 Umieszczenie towaru w składzie celnym umożliwia:
  • importerom w miarę potrzeb częściowe dopuszczanie do obrotu partii towarów a co za tym idzie rozłożenie w czasie należności celno – podatkowych,
  • importerom dokonującym reeksportu towarów poza obszar Unii Europejskiej zwolnienia z należności celnych importowych,
Składowanie towarów w składzie celnym nie jest ograniczone w czasie.

Magazyn celny

Pozwala na rozładowanie i zwolnienie środka transportu bez konieczności przedstawienia wszystkich koniecznych w Urzędzie Celnym dokumentów. W dogodnym dla klienta czasie po przedstawieniu koniecznych dokumentów można zgłosić towar do procedury celnej.

Skład podatkowy

Składy podatkowe – przeznaczone do magazynowania towarów akcyzowych. W razie potrzeby jesteśmy przygotowani na otwarcie takiego składu dla naszych Klientów.
PST OST SPED – Gądki Gądki – siedziba głównaul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądki
Logistyka – magazyny, dystrybucja krajowa, skład celny edyta.chibner@ostsped.pl tel. +48 61 664 71 30 – 38 fax. +48 61 508 79 93
Marketing izabela.kwiatkowska@ostsped.pl tel. +48 61 664 71 30 – 38 fax. +48 61 508 79 93

Magazynowanie

PST OSTSPED ma do dyspozycji 12.000 miejsc paletowych oraz 3.000 m2 powierzchni magazynowej. Magazyny w Kaliszu to nowoczesnej klasy magazyny dostosowane do potrzeb klienta. Dodatkowo PST OSTSPED posiada 3 ha utwardzonego terenu monitorowanego przez system kamer przemysłowych i przystosowanego do składowania towarów na wolnej przestrzeni.

Magazyn celny

Pozwala na rozładowanie i zwolnienie środka transportu bez konieczności przedstawienia wszystkich koniecznych w Urzędzie Celnym dokumentów. W dogodnym dla klienta czasie po przedstawieniu koniecznych dokumentów można zgłosić towar do procedury celnej.

Skład celny

PST OST SPED posiada składy celne i magazyny czasowego składowania o łącznej powierzchni 5.500 m2 w tym: w Kaliszu – 1 000 m2 w Gądkach – 4 500 m2 Procedura składu celnego umożliwia:
  • importerom rozłożenie w czasie należności celno – podatkowych,
  • importerom dokonującym reeksportu towarów poza obszar Unii Europejskiej zwolnienia z należności celnych importowych.
Składowanie towarów w składzie celnym nie jest ograniczone w czasie. Składy podatkowe – przeznaczone do magazynowania towarów akcyzowych. W razie potrzeby jesteśmy przygotowani na otwarcie takiego składu dla naszych Klientów.
PST OST SPED – oddział Poznańul. Wichrowa 4, 60-449 Poznań

Agencja celna, skład celny

szymon.basiaga@ostsped.pl tel. +48 61 848 98 83 fax. +48 61 848 86 18

ODPRAWY CELNE

PST OST SPED oferuje swoim klientom odprawy celne w imporcie i eksporcie jak również odprawy celne w procedurze uproszczonej, procedury tranzytowe T1, T2, przygotowywanie dokumentów celnych np. SAD, DWC, INF 3, EUR1, ATR, przygotowywanie dokumentów przewozowych np. CMR, CIM, SMGS, Karnet TIR, odprawy celne importowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na rozliczenie podatku VAT w deklaracji VAT-7 – zgodnie z art. 33a ustawy o podatku VAT, • odprawy celne eksportowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na zgłoszenie towaru do procedury wywozu poza czasem pracy Oddziału Celnego.

AKCYZA

PST OST SPED zajmuje się również przygotowywaniem i składaniem deklaracji akcyzowych, jak również składaniem dokumentów do urzędu celnego. PST OST SPED oferuje kompleksową usługę związana ze sprawami celnymi.

URZĄD CELNY

Nasze agencje są usytuowane przy urzędach celnych co zwiększa jakość wykonywanych usług. Lokalizacja PST OSTSPED przy Urzędzie Celnym jest idealnym rozwiązaniem- Jesteśmy blisko spraw celnych i każdej chwili możemy szybko rozwiązywać problemy.
PST OST SPED – oddział Piłaul. Przemysłowa 23, 64-920 Piła

Agencja celna

justyna.chwaliszewska@ostsped.pl tel. +48 67 214 00 04 fax. +48 67 213 56 22

ODPRAWY CELNE

PST OST SPED oferuje swoim klientom odprawy celne w imporcie i eksporcie jak również odprawy celne w procedurze uproszczonej, procedury tranzytowe T1, T2, przygotowywanie dokumentów celnych np. SAD, DWC, INF 3, EUR1, ATR, przygotowywanie dokumentów przewozowych np. CMR, CIM, SMGS, Karnet TIR, odprawy celne importowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na rozliczenie podatku VAT w deklaracji VAT-7 – zgodnie z art. 33a ustawy o podatku VAT, • odprawy celne eksportowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na zgłoszenie towaru do procedury wywozu poza czasem pracy Oddziału Celnego.

AKCYZA

PST OST SPED zajmuje się również przygotowywaniem i składaniem deklaracji akcyzowych, jak również składaniem dokumentów do urzędu celnego. PST OST SPED oferuje kompleksową usługę związana ze sprawami celnymi.

URZĄD CELNY

Nasze agencje są usytuowane przy urzędach celnych co zwiększa jakość wykonywanych usług. Lokalizacja PST OSTSPED przy Urzędzie Celnym jest idealnym rozwiązaniem- Jesteśmy blisko spraw celnych i każdej chwili możemy szybko rozwiązywać problemy.
PST OST SPED – oddział Nowy Tomyślul. Celna 1, 64-300 Nowy Tomyśl

Agencja celna

justyna.szulc@ostsped.pl tel. +48 61 442 27 72 fax. +48 61 442 27 72

ODPRAWY CELNE

PST OST SPED oferuje swoim klientom odprawy celne w imporcie i eksporcie jak również odprawy celne w procedurze uproszczonej, procedury tranzytowe T1, T2, przygotowywanie dokumentów celnych np. SAD, DWC, INF 3, EUR1, ATR, przygotowywanie dokumentów przewozowych np. CMR, CIM, SMGS, Karnet TIR, odprawy celne importowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na rozliczenie podatku VAT w deklaracji VAT-7 – zgodnie z art. 33a ustawy o podatku VAT, • odprawy celne eksportowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na zgłoszenie towaru do procedury wywozu poza czasem pracy Oddziału Celnego.

AKCYZA

PST OST SPED zajmuje się również przygotowywaniem i składaniem deklaracji akcyzowych, jak również składaniem dokumentów do urzędu celnego. PST OST SPED oferuje kompleksową usługę związana ze sprawami celnymi.

URZĄD CELNY

Nasze agencje są usytuowane przy urzędach celnych co zwiększa jakość wykonywanych usług. Lokalizacja PST OSTSPED przy Urzędzie Celnym jest idealnym rozwiązaniem- Jesteśmy blisko spraw celnych i każdej chwili możemy szybko rozwiązywać problemy.
PST OST SPED – oddział Świebodzinul. Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin Godziny otwarcia: 16.00-20.00

Agencja celna

justyna.szulc@ostsped.pl tel. +48 61 442 27 72 fax. +48 61 442 27 72

ODPRAWY CELNE

PST OST SPED oferuje swoim klientom odprawy celne w imporcie i eksporcie jak również odprawy celne w procedurze uproszczonej, procedury tranzytowe T1, T2, przygotowywanie dokumentów celnych np. SAD, DWC, INF 3, EUR1, ATR, przygotowywanie dokumentów przewozowych np. CMR, CIM, SMGS, Karnet TIR, odprawy celne importowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na rozliczenie podatku VAT w deklaracji VAT-7 – zgodnie z art. 33a ustawy o podatku VAT, • odprawy celne eksportowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na zgłoszenie towaru do procedury wywozu poza czasem pracy Oddziału Celnego.

AKCYZA

PST OST SPED zajmuje się również przygotowywaniem i składaniem deklaracji akcyzowych, jak również składaniem dokumentów do urzędu celnego. PST OST SPED oferuje kompleksową usługę związana ze sprawami celnymi.

URZĄD CELNY

Nasze agencje są usytuowane przy urzędach celnych co zwiększa jakość wykonywanych usług. Lokalizacja PST OSTSPED przy Urzędzie Celnym jest idealnym rozwiązaniem- Jesteśmy blisko spraw celnych i każdej chwili możemy szybko rozwiązywać problemy.
PST OST SPED – oddział Ostrów WlkpRynek 9, 63-400 Ostrów Wlkp.

Agencja celna

agnieszka.wnuk@ostsped.pl tel. +48 62 590 26 87 kom. +48 601 743 222

ODPRAWY CELNE

PST OST SPED oferuje swoim klientom odprawy celne w imporcie i eksporcie jak również odprawy celne w procedurze uproszczonej, procedury tranzytowe T1, T2, przygotowywanie dokumentów celnych np. SAD, DWC, INF 3, EUR1, ATR, przygotowywanie dokumentów przewozowych np. CMR, CIM, SMGS, Karnet TIR, odprawy celne importowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na rozliczenie podatku VAT w deklaracji VAT-7 – zgodnie z art. 33a ustawy o podatku VAT, • odprawy celne eksportowe w procedurze uproszczonej, pozwalające na zgłoszenie towaru do procedury wywozu poza czasem pracy Oddziału Celnego.

AKCYZA

PST OST SPED zajmuje się również przygotowywaniem i składaniem deklaracji akcyzowych, jak również składaniem dokumentów do urzędu celnego. PST OST SPED oferuje kompleksową usługę związana ze sprawami celnymi.

URZĄD CELNY

Nasze agencje są usytuowane przy urzędach celnych co zwiększa jakość wykonywanych usług. Lokalizacja PST OSTSPED przy Urzędzie Celnym jest idealnym rozwiązaniem- Jesteśmy blisko spraw celnych i każdej chwili możemy szybko rozwiązywać problemy.