W zespole siła! Kreatywność, energia, innowacyjność…
Można długo wymieniać jaką moc sprawczą mają zaangażowane zespoły, jak potrafią inspirować firmę do rozwoju i działania : )

Na warsztatach szkoleniowych poświęconych budowaniu zespołu, kadra zarządzająca grupy OSTSPED mogła przećwiczyć i przeanalizować niektóre zagadnienia związane z:

– budowaniem efektywnego zespołu w organizacji rozproszonej
– tworzeniem dobrych relacji w zespole
– synergią doświadczeń i umiejętnościami zespołu
– odkrywaniem mocnych stron i wzajemnym zaufaniu w zespole

Szkolenie, które poprowadził trener Tomasz Miler pokazało, że na rozmowy o budowaniu silnych, efektywnych zespołów, zawsze jest właściwy czas. A dobrze działające zespoły są kluczem do firm przyszłości :)