Transport intermodalny jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku kolejowego w Polsce, a firma Ost Sped nieustannie poszukuje nowych, konkurencyjnych rozwiązań dla swoich Klientów, dzięki którym można zminimalizować czas dostawy towaru oraz zwiększyć wydajność w procesie obrotu ładunków. W związku z powyższym pragniemy poinformować Państwa, że od października 2012 roku PST Ost Sped wprowadził nową usługę transportu intermodalnego. Polega ona na przewozie ładunku w jednej jednostce ładunkowej (kontener, naczepa), przy użyciu kilku gałęzi transportu (kolejowy, morski, drogowy), wraz z obsługą frachtu przy każdej zmianie trybów. Poprzez wykorzystanie tego typu transportu, ilość przeładunków towaru zostaje zminimalizowana, co zwiększa bezpieczeństwo ładunku przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka jego uszkodzenia oraz poniesienia strat z tego tytułu. Transport intermodalny daje możliwość szybszego przewozu towarów, a także ogranicza emisję gazów cieplarnianych.