Ekologia

Od wielu lat wspieramy gospodarstwa pszczelarskie dbające o nasze wspólne dobro, jakim są pszczoły. Naturalne, pełne słońca słoiczki miodu, są naszym firmowym gadżetem – słodkim dodatkiem do życzeń składanych naszym klientom i przyjaciołom.

Ekologia

Nasze wartości ekologiczne

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie – dbamy o środowisko naturalne wprowadzając rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza. Dążymy do zmniejszenia zużycia paliwa oraz ograniczenia emisji CO2.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie – dbamy o środowisko naturalne wprowadzając rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza. Dążymy do zmniejszenia zużycia paliwa oraz ograniczenia emisji CO2.

Od wielu lat wspieramy też gospodarstwa pszczelarskie dbające o nasze wspólne dobro, jakim są pszczoły. Naturalne, pełne słońca słoiczki miodu, są naszym firmowym gadżetem – słodkim dodatkiem do życzeń składanych naszym klientom i przyjaciołom.

Nowoczesna flota

Sukcesywnie inwestujemy w nowoczesną flotę pojazdów zasilanych m.in. 100% płynnym gazem ziemnym.

Fotowoltaika

Korzystamy z ekologicznych źródeł energii – dachy naszych magazynów z Kaliszu pokryte są panelami fotowoltaicznymi.

Innowacyjność

Poszukujemy wciąż nowych rozwiązań przyjaznych dla środowiska, poprawiających efektywności i komfort pracy

Dlaczego cenimy intermodal?

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużą wartość dla ekologii wnosi transport intermodalny. Dlatego jest to kierunek, w którym zmierzamy. Chociaż transport intermodalny jest bardziej wymagający w obsłudze, jest bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

Transport intermodalny to:

Troska o środowisko

Oszczędność czasu

Niższe koszty

Działamy świadomie każdego dnia

 Staramy się, aby nasze działania były ukierunkowane na ciągłe zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, dlatego podejmujemy konkretne działania w tym kierunku.

Bardzo ważna jest dla nas promocja ochrony środowiska, dlatego akcentujemy ją we wszystkich obszarach działalności firmy oraz wśród pracowników.

Budujemy solidne postawy proekologiczne w naszych zespołach, przekładające się na racjonalne i przemyślane korzystanie ze środowiska w pracy i życiu codziennym.

  • korzystanie z pojazdów o niskich wartościach emisji

  • optymalne wykorzystanie pojazdów

  • przemyślany, ekonomiczny styl jazdy

  • wyłączanie silników z napędem spalinowym podczas krótkich postojów

  • produkcję „zielonej energii” ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika)

  • dążenie do zmniejszania zużycia energii elektrycznej

  • zmniejszenie zużycia papieru (elektroniczny obieg dokumentów)

  • ogólne zmniejszenie zużycia materiałów i przemyślane ich wykorzystanie

  • preferencje korzystania z materiałów przyjaznych dla środowiska

  • unikanie odpadów, ich segregacja i stałe zwiększanie poziomu recyklingu

Dane firmy

PST OST SPED SP. Z O.O.

ul. Magazynowa 5a 62-023, Gądki
NIP: 7780048114
Regon: 008491440
KRS: 0000090245

Kapitał zakładowy:
166 000 zł

Kontakt

Siedziba Zarządu
ul. Obozowa 68
62-800 Kalisz

biuro@ostsped.pl

tel. +48 62 501 18 01

Usługi

Serwis