Polityka prywatności PST OSTSPED sp. z o. o.

 Polityka prywatności jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora w celu spełnienia wymagań rozporządzenia PE i RE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwane dalej RODO.

Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z tym rozporządzeniem, a także usprawnienie i usystematyzowanie organizacji pracy Administratora.

1. Administrator

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o przetwarzaniu danych osobowych jest PST Ostsped sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach, ul. Magazynowa 5a, 62-023, zwana dalej Administrator. Administrator kieruje niniejszą informację do osób fizycznychw związku z koniecznością realizacji obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej jako: RODO. Mogą Państwoskontaktować się z Administratorem, by uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez skrzynkę mailową, tj. iod@ostsped.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej, korespondencyjnej formy kontaktu. Korespondencję kierować należy na adres: Pst Ostsped Sp. z o. o. Gądki, ul. Magazynowa 5a, 62-023.

Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych;Państwa dane osobowe mogły trafić do Administratora bezpośrednio, co dotyczy np. skorzystania z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.Ostsped.pl lub po przez nawiązanie współpracy handlowej z Administratorem.

2. Cel przetwarzania danych

2.1 Państwa dane możemy przetwarzać poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy – podstawa przetwarzania – Państwa zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, za który należy uznać marketing usług własnych i/lub działanie podjęte przez Administratora na Państwa żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. ust. 1 lit. b RODO).

2.2 Możemy również przetwarzać je na potrzebę udzielenia odpowiedzi na inne pytania i wnioski, które nie odnoszą się do oferowanych przez Administratora usług – podstawa przetwarzania – Państwa zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2.3. Realizacja innych form marketingu usług własnych, a w tym także prowadzenie stron typu fun page oraz organizacja konkursów i innego rodzaju wydarzeń korporacyjnych – podstawa przetwarzania – Państwa zgoda i/lub niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy i/lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, za który należy uznać marketing usług własnych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b i/lub f RODO).

2.4. Przetwarzamy dane również na potrzebę realizacji umowy z klientem, dostawcą, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną, co dotyczy także działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy – podstawa przetwarzania – niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy, jak i zrealizowania działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 2.5. Realizacja współpracy handlowej poprzez przetwarzanie Państwa danych osobowych (dot. os. fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i pracowników, reprezentantów i osób realizujących zadanie na rzecz takich osób fizycznych, jak i osób prawnych) – podstawa przetwarzania – niezbędność przetwarzania w związku z potrzebą wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2.6. Wypełnienie wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. głównie obowiązków rachunkowych i podatkowych, czy też obowiązków z zakresu realizacji praw konsumenta (np. rękojmia i gwarancja) – podstawa przetwarzania – niezbędność przetwarzania w związku z potrzebą wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami innych ustaw szczegółowych).

2.7. Pozyskanie i dalsze przetwarzanie danych jawnych lub widniejących w ogólnodostępnych rejestrach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, za który należy uznać realizacje działalności statutowej (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.8. Ochrona interesów i mienia Administratora oraz ochrona roszczeń własnych, jak i obrona przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora danych, za który należy uznać opisaną wcześniej ochronę interesów własnych, jak i mienia Administratora realizowaną także poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, który swoim zasięgiem obejmuje pomieszczenia produkcyjne i magazynowe oraz przestrzeń wokół siedziby Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Zakres przetwarzania danych

W trakcie realizacji czynności przetwarzania Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych. Staramy się przetwarzać minimalny i niezbędny katalog danych osobowych, jeżeli nie jest on określony wprost przepisami prawa. Realizacja celów przetwarzania, które zostały opisane powyżej, w zdecydowanej większości przypadków nie wymaga przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, tj. także danych dotyczących stanu zdrowia. W związku z powyższym, jeżeli dane osobowe pochodzą wprost od Państwa, nie przekazuj Administratorowi nadmiernego katalogu danych.

4. Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych

  • Prawo dostępu do danych.
  • Prawo do sprostowania danych.
  • Prawo do usunięcia danych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do sprzeciwu.

Administrator wskazuje, że preferowaną formą kontaktu podczas realizowania rozbudowanego katalogu praw jest kontakt mailowy poprzez skrzynkę: iod@ostsped.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt!

Dane firmy

PST OST SPED SP. Z O.O.

ul. Magazynowa 5a 62-023, Gądki
NIP: 7780048114
Regon: 008491440
KRS: 0000090245

Kapitał zakładowy:
166 000 zł

Kontakt

Siedziba Zarządu
ul. Powstańców Wielkopolskich 1-5
62-800 Kalisz

biuro@ostsped.pl

tel. +48 62 501 18 01

Usługi

Serwis